Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Soft Skills Workshop: Effective Communication

Cluj-Napoca, Romania
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Soft Skills Workshop: Effective Communication

Cluj-Napoca, Romania
Συμμετοχή

Σχετικά

Create or develop a soft skills workshop with some of your friends (at least 5), on effective communication. This workshop will teach you how to communicate more clearly, listen actively, and build rapport with others.
If you feel courageous, you can invite some people you don't know, colleagues or others that will make you get out from your comfort zone.
This activity is designed to develop skills in communication, active listening, empathy, collaboration, leadership, and adaptability.
Steps:
1. You can first learn about how to create and prepare a workshop using non-formal education. You can find resources here:
2. Prepare and get more information about soft skills. You can be inspired and use these resources:
3. Implement your workshop in a quite place.
https://www.panoramaed.com/blog/comprehensive-guide-21st-century-skills

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Soft Skills Workshop: Effective Communication Αποκτήστε αυτό το σήμα

The purpose of this badge is to recognise skills developed during this activity and to fulfil the requirements.
This badge is a proof of information sharing, organisation, debate, initiative, design, communication, adaptability, etc. Working together as a group, information sharing brings new ideas and initiatives.https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1792/Booklet-compressed.pdf
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Participate and implement the workshop you created on soft skills . Practice the skills you learn with your peers. You need to send the structure of the workshop you've created and a photo of its implementation.

Τοποθεσία

Cluj-Napoca, Romania

Δεξιότητες

ESCO
#active listening
ESCO
#communicate an empathic response
LIFECOMP
#Empathy
LIFECOMP
#Collaboration
ESCO
#adapt styles of leadership
ESCO
#develop time management skills
ESCO
#be organized
ESCO
#make adaptations as the work evolves
ESCO
#analysing transmitted communications
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα 30 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Asociatia Babilon Travel

Χρησιμοποιείται σε playlists

European Year of Skills
Asociatia Babilon Travel
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists