About
Playlists
Sign up
1

Schimbările climatice

Cluj-Napoca, Romania
Join
OverviewBadges

Schimbările climatice

Cluj-Napoca, Romania
Join

Content

Crezi că omul a schimbat ireversibil clima planetei în ultimii 100 de ani?
Crezi că există încălzire globală?
Haide să descoperim împreună următoarele informații:
Arderea combustibililor fosili, tăierea pădurilor și creșterea animalelor influențează din ce în ce mai mult clima și temperatura Pământului.

Aceste activități generează cantități enorme de gaze cu efect de seră, care se adaugă celor deja prezente în mod natural în atmosferă, contribuind astfel la efectul de seră și la încălzirea globală.

Încălzirea globală
2011-2020 a fost cel mai cald deceniu înregistrat vreodată. În 2019, temperatura medie globală depășise cu 1,1 °C nivelurile preindustriale. Încălzirea globală provocată de om crește în prezent cu o rată de 0,2 °C pe deceniu.
O creștere cu 2°C a temperaturii față de perioada preindustrială este asociată unui impact negativ grav asupra naturii și a sănătății și bunăstării umane, riscul să asistăm la schimbări climatice periculoase și potențial catastrofale la nivel global fiind mult mai ridicat.
Din acest motiv, comunitatea internațională a recunoscut necesitatea de a menține încălzirea cu mult sub 2 °C și de a continua eforturile de a o limita la 1,5 °C.

Gaze cu efect de seră
Principalul motor al schimbărilor climatice este efectul de seră. Unele gaze din atmosfera Pământului se comportă ca pereții unei sere – captează și rețin căldura soarelui, astfel încât aceasta nu mai este eliberată înapoi în spațiu și ajunge să producă o încălzire globală.
Multe gaze cu efect de seră sunt prezente în mod natural în atmosferă, însă activitățile umane au dus la creșterea concentrației unora dintre ele.
CO2 generat de activitățile umane contribuie cel mai mult la încălzirea globală. În 2020, concentrația sa în atmosferă depășise deja cu 48 % nivelul preindustrial (înainte de 1750).
Alte gaze cu efect de seră sunt generate de activitățile umane în cantități mai mici. Metanul are un efect de seră mai puternic decât CO2, însă durata sa de viață în atmosferă este mai scurtă. La fel ca și CO2, protoxidul de azot are efect de seră pe o durată lungă și se acumulează în atmosferă pe parcursul deceniilor și chiar al secolelor. Poluanții care nu intră în categoria gazelor cu efect de seră, inclusiv unii aerosoli, cum ar fi funinginea, au diferite efecte de încălzire/răcire. În plus, sunt asociați cu probleme precum calitatea slabă a aerului.
Se estimează că, între 1890 și 2010, cauzele naturale (ex. modificările radiațiilor solare sau activitatea vulcanică) au contribuit la încălzirea totală cu mai puțin de ±0,1 °C.

Resources

Get activity badge

Schimbările climatice Get this badge

Creatorii acestui badge doresc ca persoana care parcurge aceasta activitate să adune informații despre ce inseamnă fenomenul de încălzire globală și cauzele acestuia.
Pentru a demonstra că participanții au o viziune mai clară și au parcurs un proces de introspecție, vor trebui să realizeze cele două cerințe de mai jos.
Badge-urile vor fi trimise după ce creatorii activității vor parcurge răspunsurile date.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Spune-ne părerea ta:
Cum s-a schimbat clima planetei în ultimii 100 de ani?

Task no.2
Issued by organiser or scanning QR code
Dă 3 exemple de lucruri simple pe care le poți face tu pentru a proteja planeta împotriva încălzirii globale.

Location

Cluj-Napoca, Romania
Environment end ecology
Added to playlist (1)
Time to complete: 30 minutes
Share:

Organisers

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

Used in playlists

Eco-friend, Eco-cool
Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists