About
Playlists
Sign up
4

Incluziune și Accesibilitate

Join
OverviewBadges

Incluziune și Accesibilitate

Join

Content

Conform datelor Eurostat, în România, aproximativ un sfert din populația cu vârsta de 16 ani și peste, are dizabilități. Dintre acestea, persoanele cu limitări severe de activitate reprezintă 6% din populație. (1,2 milioane de persoane).
Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mental, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. Gradele de handicap sunt: grav, sever, grav, mediu și ușor.
Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, semnată de România la 26 septembrie 2007, recunoaște în mod explicit dizabilitatea ca fiind o problemă de drepturile omului și, de asemenea, că "este un concept în evoluție și că rezultă din interacțiunea dintre persoanele cu dizabilități și barierele și factorii de mediu care împiedică participarea lor deplină și efectivă în societate în condiții de egalitate cu ceilalți". Acele condiții sociale, economice, juridice, politice și de mediu care acționează ca bariere în calea exercitării depline a drepturilor persoanelor cu dizabilități trebuie identificate și înlăturate, astfel încât persoanele cu dizabilități să își poată îndeplini rolul în societate ca toți ceilalți.
Accesibilizarea spațiilor pentru a se asigura exploatarea acestora și de către persoanele cu dizabilități nu trebuie privită ca pe un privilegiu ci ca pe o normalitate ce răspunde diversității umane, ca o manifestare a înțelepciunii și empatiei umane.

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Incluziunea persoanelor cu dizabilități
Mandatory
1 hour
View full activity

Skills

ESCO
#collaborate for social inclusion
ESCO
#work for social inclusion
ESCO
#disability types
ESCO
#disability support
LIFECOMP
#Empathy
ESCO
#sharing good practices across subsidiary
ESCO
#develop strategies for accessibility
ESCO
#teamwork methods
ESCO
#disability and special needs
ESCO
#collaborate for social inclusion
ESCO
#disability types
ESCO
#types of disability
ESCO
#work for social inclusion
ESCO
#show interest
ESCO
#accessibility standards and guidelines
ESCO
#share information
ESCO
#city planning
LIFECOMP
#Communication
LIFECOMP
#Empathy
ESCO
#encourage creativity in the team
ESCO
#promote inclusion
Activities: 3
Started: 2
Completed playlist: 0
Time to complete: 3 hours
Share:

Organisers

Asociatia Babilon Travel
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists